EY EY


Podaj swoje dane:

Skąd dowiedziałeś/aś się o konkursie?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Konkursu Audit OdyssEY 2023. Regulamin KonkursuWyrażam dobrowolną zgodę wobec spółek z Grupy EY Polska na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w formularzu w celu aktywnego udziału w obecnych i przyszłych procesach rekrutacyjnych, warsztatach, konkursach lub ofertach bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez spółki z Grupy EY Polska zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres elektroniczny informacji dotyczących procesów rekrutacyjnych.

* Pola obowiązkowe

Obowiązek informacyjny

Administratorem Twoich danych osobowych są spółki z Grupy EY Polska.
Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Dane-spolek
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach wskazanych powyżej.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub f) Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych.
Przewarzane kategorie Twoich danych osobowych to dane osobowe zawarte w formularzu, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, uczelnia i kierunek studiów.
Odbiorcą Twoich danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające spółki z Grupy EY Polska w ich biznesowej działalności.
Twoje dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Ciebie żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com
W przypadku przekazania danych osobowych, które nie dotyczą mojej osoby, oświadczam, iż mam upoważnienie do udostępnienia tych danych osobowych w celach określonych powyżej oraz że dostarczone dane osobowe zostały przetworzone zgodnie z obowiązującym prawem.