EY


Zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń na Misję: Next Wave.
Zapraszamy do rejestracji zespołów w konkursie Audit OdyssEY do 14 kwietnia.

© 2020 EY

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients.